02-10-2023 - 08:44

Chào cờ đầu tháng 10

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên chào cờ đầu tháng

Sáng nay bệnh viện Đa Khoa huyện Cẩm Xuyên chào cờ đầu tháng 10, tổng kết công tác khám chữa bệnh 9 tháng đầu năm và triển khai các hoạt động khám chữa bệnh trong thời gian tới. Đồng thời bệnh viện đã tổ chức trao hoa và quà cho các đồng chí Hoàng Thúy Anh, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Hằng Phương, tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ IX dành giải nhất toàn huyện,  và dành giải 3 trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh tổ chức.

Ban giám đốc bệnh viện trao hoa và quà cho nhóm tác giả sáng tạo KT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . .