Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN

25-02-2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN

25-02-2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COVI-2 BẰNG TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

11-02-2022
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

11-02-2022
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

05-02-2022
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ
thông báo công khai dự toán ngân sách năm 2021

thông báo công khai dự toán ngân sách năm 2021

30-12-2021
thông báo công khai dự toán ngân sách bệnh viện đa khoa cẩm xuyên năm 2021
hợp đồng kỹ sư công nghệ thông tin

hợp đồng kỹ sư công nghệ thông tin

20-12-2021
Bệnh viện đa khoa Cẩm xuyên tuyển hơp đồng lao động kỹ sư công nghệ thông tin .
Công Bố Danh Mục ISO 9001:2015 Bệnh Viện Đa Khoa Cẩm Xuyên

Công Bố Danh Mục ISO 9001:2015 Bệnh Viện Đa Khoa Cẩm Xuyên

16-12-2021
Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên ban hành danh mục ISo 9001:2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9