Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Huyện Kỳ Anh họp đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

  

09:25 18/01/2024

Chiều nay 18/01/2024, UBND huyện tổ chức họp thẩm định, đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai nhiệm vụ xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Đồng chí Dương Thị Vân Anh – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đánh giá được nghe tóm tắt kết quả triển khai thực hiện xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở hồ sơ các xã tự đánh giá chẩm điểm, các thành viên Hội đồng đánh giá đã rà soát, chấm điểm từng tiêu chí đối với từng xã. Sau khi tổng hợp kết quả của các thành viên Hội đồng đánh giá, 20/20 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023.

Đồng chí Lê Đình Nhất - Trưởng phòng Tư pháp huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện khẳng định, việc triển khai văn bản pháp luật tại các xã là nhiệm vụ khó khăn, yêu cầu chính quyền các địa phương quan tâm lãnh đạo và bố trí nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phổ biến pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn NTM; bố trí kinh phí số hóa và rà roát dữ liệu hộ tịch. Tăng cường hướng dẫn các xã thực hiện việc lập danh mục các văn bản cần công khai.

Các thành viên hội đồng biểu quyết 20/20 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023

Đồng thời yêu cầu phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các phòng, ban ngành liên quan, các thành viên Hội đồng đánh giá tiếp tục rà soát, hướng dẫn các xã thực hiện tốt các Tiêu chí trong xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đồng chí Dương Thị Vân Anh - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu giao nhiệm vụ

Được công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm, bảo đảm tính nghiêm minh trong quản lý nhà nước, chính quyền cấp xã. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp hành chính gần dân nhất để phục vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, góp phần giúp huyện nhà đạt chuẩn nông thôn mới./.

Huyền Trang

Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại