Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |    Công điện 03/CĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện Kỳ Anh Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2024   |    Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn tỉnh năm 2024   |   

Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Kỳ Tân

  

15:29 19/03/2024

Sáng ngày 19/3, Mặt trận Tổ quốc xã Kỳ Tân tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2024 - 2029


Văn nghệ chào mừng Đại hội

Tham dự đại hội có các đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Lê Mã Lương, UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí trong đoàn công tác chỉ đạo xã Kỳ Tân cùng với 96 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn xã.

Đ/c Lê Văn Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 khai mạc Đại hội

Kỳ Tân là xã phía nam huyện Kỳ Anh, có diện tích tự nhiên 4.100ha, có 2.355 hộ, với 8.566 khẩu, sinh hoạt trên địa bàn 8 khu dân cư. Trong nhiệm kỳ qua, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của MTTQ và các tổ chức thành viên đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Vai trò, vị trí của MTTQ ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trên địa bàn xã. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được nâng cao; tinh thần tự quản, sang tạo của Nhân dân được phát huy. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ngày càng đi vào chiều sâu, sát thực tiễn, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp. Kỳ Tân đạt chuẩn xã NTM, 6/8 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, đời sống của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ qua, Nhân dân trên địa bàn xã đã huy động tiền và ngày công xây dựng gần 4km đường bê tông ngõ xóm; 4,9km rãnh thoát nước; 2,4km đường điện thắp sáng…; chỉnh trang 950 vườn hộ, xây dựng 30 vườn mẫu, 36 mô hình kinh tế; xây mới 1 nhà văn hóa, 5 cổng chào thôn.

Cuộc vận động “Vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng. Trong 5 năm, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã đã vận động hơn 1,59 tỷ đồng xây mới 26 nhà đại đoàn kết; tiếp nhận và trao tặng trên 1.700 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, với số tiền 753 triệu đồng; vận động được 267 triệu đồng quỹ “Vì người nghèo”... Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện một cách chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đoàn Chủ tịch

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ xã Kỳ Tân tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng các tổ chức thành viên trong khối mặt trận vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, động viên Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương Kỳ Tân ngày càng phát triển nhanh, bền vững, sớm đạt xã NTM nâng cao, kiểu mẫu...

Đại biểu thảo luận
Tại đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả công tác mặt trận; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức mặt trận, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 100% khu dân cư thực hiện tốt quy ước, hương ước thôn xóm; 100% gia đình đoàn viên, hội viên thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn hóa.

Đ/c Lê Mẵ Lương - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện và....

Đ/c Nguyễn Đình Trung - Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

100% khu dân cư thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, "Quỹ Vì người nghèo”; 8/8 khu dân cư giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa và khu dân cư NTM kiểu mẫu, có trên 96% số hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”; phấn đấu vận động ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” đạt kế hoạch đề ra…

Đại hội đã hiệp thương cử 35 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kỳ Tân nhiệm kỳ 2024 - 2029Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kỳ Tân nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã tiến hành họp phiên thứ nhất; hiệp thương cử ông Lê Văn Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029; hiệp thương cử 07 ủy viên vào đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Thúy Nga-Anh Đức


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại