Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |    Công điện 03/CĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện Kỳ Anh Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2024   |    Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn tỉnh năm 2024   |   

Phiên họp thường kỳ tháng 3/2024

  

15:27 28/03/2024

Ngày 26/3, UBND huyện tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 3 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và quý 1 năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.


                                                                                                Đại biểu tham dự


Dự hội nghị có đồng chí Hồ Huy Thành, TUV, Bí thưHuyện ủy; Hoàng Trọng Lý, UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ huyện; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và trưởng các cơ quan, ban ngành liên quan


Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thanh Hải, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.


                                  Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện báo cáo tại phiên họp

Tại phiên họp đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo chuyên đề lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thời gian qua, công tác thực hiện hồ sơ giao dịch đất đai;Công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 18/12/1980. Trong quý I năm 2024 tổng số hồ sơ công nhận đất 1980 là 330 đã thực hiện thẩm định phê duyệt 330 hồ sơ. Lũy kế đã phê duyệt 5.590 hồ sơ, đạt trên 71% so với nhu cầu. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện Văn bản số 22/UBND-TNMT ngày 04/01/2024 rà soát lại nhu cầu đất 1980 trên địa bàn và chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch để tổ chức thẩm định trực tiếp. Tham mưu UBND huyện chuyển mục đích với 60 trường hợp với diện tích trên 10.753m2đất trồng cây lâu năm liền kề đất ở, sang đất ở. Xây dựng phương án, thực hiện xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng đất sau 01/7/2004 đến trước 01/7/2014 và đã tham gia xử lý trực tiếp các đơn thư. Tham mưu UBND huyện phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 06 lượt dự án với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là 5.387.067.200 đồng, diện tích thu hồi 63.144,2m2, 114 hộ gia đình, cá nhân và 04 tổ chức bị ảnh hưởng. Tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn 03 xã Kỳ Sơn, Kỳ Bắc, Kỳ Thọ xây dựng đường găng thực hiện xã nông thôn mới nâng cao; Rà soát các khu vực dự kiến thực hiện giao đất, đấu giá năm 2024; Phê duyệt phương án bán đấu giá tại quy hoạch khu dân cư xã Kỳ Thọ và xã Lâm Hợp; Hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định giá cụ thể phục vụ công tác GPMB đường điện 500KV…


                                                                                                        Đại biểu thảo luận


Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về việc công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 18/12/1980; Xử lý tồn đọng do cấp đất sai thẩm quyền và triển khai công tác cho thuê đất công ích trên địa bàn huyện; triển khai giao đất, giao rừng; Cấp GCN QSD đất cho các hộ gia đình làm nhà ở trên đất nông nghiệp từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014; Xử lý hồ sơ cấp GCN CNQSD đất tăng diện tích. Hồ sơ cấp giấy CNQSD đất Làng Thanh niên lập nghiệp; Hoàn thành cấp GCN QSD đất cho các hộ sau tích tụ ruộng đất; Đất nhỏ hẹp theo Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh; Giao đất có thu tiền sử dụng đất.


Phát biểu tại phiên họp đồng chí Hồ Huy Thành, TUV, Bí thư Huyện ủy, đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng chí yêu cầu thời gian tới: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình căn cứ Kế hoạch, tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương để phối hợp thực hiện. UBND các xã phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện khung kế hoạch đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch để UBND huyện có phương án điều chỉnh kịp thời. Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện, kịp thời về các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch. Phòng Tài nguyên và Môi trường phân công nhiệm vụ, phụ trách lĩnh vực cụ thể cho các cán bộ, chuyên viên phòng đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.


Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Với khối lượng công việc lớn, công tác thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực tài nguyên và Môi trường, đòi hỏi chất lượng cao và chi tiết, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã chỉ đạo thành lập tổ rà soát, tổng hợp số liệu cho từng nội dung, hỗ trợ cán bộ địa chính tổng hợp báo cáo, tùy theo tình hình thực tiễn tại các xã và có sự tham gia thực hiện của các đoàn công tác chỉ đạo các thôn. Đối với phòng TN&MT đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; các xã cần tập trung chỉ đạo, phát huy mặt tích cực, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biển rõ nét trên tất cả các mặt tham mưu quản lý. Các cơ quan, ban ngành liên quan cần chỉ đạo, giám sát, hướng dẫn Nhân dân xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công nhận, công nhận lại đất ở trước năm 1980 đảm bảo chặt chẽ, đúng Pháp luật…/

                                                                                                                                                      Thúy Nga, Anh ĐứcThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại