Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |    Công điện 03/CĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện Kỳ Anh Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2024   |    Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn tỉnh năm 2024   |   

Huyện Kỳ Anh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  

14:32 09/04/2024

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; trong 03 năm qua, Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã kịp thời quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của  Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Huyện.


Thôn Đông Văn, xã Kỳ Tân có 189 hộ và 1750 nhân khẩu. Những năm qua, công tác xây dựng Đảng gắn với việc học và làm theo Bác được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để Chi bộ thực hiện xây dựng NTM. Chi bộ đã có sự sâu sát trong mọi hoạt động, nên nhận thức của các đảng viên và nhân dân đã có chuyển biến tích cực. Mọi người đều tự giác học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, Chi bộ đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, góp công, góp của làm đường, thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo….Năm 2021, thôn Đông Văn đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu và hoàn thành công tác xây dựng xây dựng, nâng cấp, tôn tạo các hạng mục Di tích Văn Miếu Kỳ Anh được UBND tỉnh Công nhận di tích Văn hóa cấp tỉnh vào cuối năm 2023.

Thời gian qua, để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, Chi bộ Trường Mầm non Kỳ Trung đã cụ thể hóa các nội dung thông qua những hoạt động giáo dục như: Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập; thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học hạnh phúc”... Thông qua việc học tập và làm theo Bác, mỗi cán bộ giáo viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy với nhiều sáng kiến kinh nghiệm, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục dạy và học của nhà trường. Tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; tận tụy, tận tâm với sự nghiệp “trồng người” góp phần nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, nhất là chất lượng mũi nhọn...Đến nay, Trường Mầm non Kỳ Trung đã đạt chuẩn quốc gia mức độ II, hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3.


Trong 3 năm qua, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 01 gắn với việc ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định quan trọng về công tác xây dựng Đảng và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, trên tinh thần nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong đó, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm được tập trung cao, với nhiều hiệu quả thiết thực. Qua 05 đợt sinh hoạt chuyên đề, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan toả trong Đảng bộ huyện và toàn xã hội.


Tại huyện Kỳ Anh, việc kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hằng năm, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã xây dựng chương trình, hành động thực hiện gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh đã chỉ đạo sát sao trong công tác  xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, gương điển hình tiên tiến, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2021 đến nay, toàn huyện đã xây dựng được hơn 630 mô hình dân vận khéo tiêu biểu. Xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng được nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo được sự lan tỏa rộng rãi trong nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.


Những năm qua, Trung tâm Chính trị huyện cũng đã đưa nội dung Nghị quyết Trung ương 4 gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình bồi dưỡng đối tượng đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng chuyên đề cho các đối tượng, nhất là đoàn viên thanh niên, học sinh,... Trong 03 năm, Trung tâm Chính trị huyện đã mở 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị và 19 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hơn 970 quần chúng ưu tú. 

Với những cách làm hay, sáng tạo trong việc tuyên truyền, học tập và làm theo Bác ở huyện Kỳ Anh đã góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động. Tạo điều kiện cho mỗi cá nhân cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm, rèn luyện bản thân, xác định cho mình động cơ và mục tiêu phấn đấu đúng đắn; tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc.Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác thành công việc thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp Nhân dân. Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện việc học tập và làm theo Bác đã xác định được từng nội dung gắn với từng nhiệm vụ cụ thể, góp phần hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tại các cơ quan, đơn vị.Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại huyện Kỳ Anh đã dần đi vào cuộc sống và trở nên thiết thực hiệu quả. Từ đó nâng cao ý thức của đảng viên, với phương pháp tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng, sinh hoạt chuyên đề được đổi mới, cởi mở, thu hút được sự tập trung của đảng viên trong sinh hoạt. Thông qua việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW đã xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng được nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các gương điển hình tiên tiến đã góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, lan tỏa tích cực trong toàn xã hội.

Bài viết: Huyền Trang - Tiến Quân


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại