Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy 04 tháng đầu năm 2024

  

16:21 07/05/2024

Chiều 07/05, Thường trực Huyện ủy tổ chức giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Đại biểu tham dự

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Hồ Huy Thành - TUV, Bí thư Huyện ủy; Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện.

Chủ trì Hội nghị

Theo đó, trong 04 tháng đầu năm 2024, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã bám sát Chương trình công tác năm, tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Đ/c Phan Quang Vũ - Chánh Văn phòng Huyện ủy báo cáo tại hội nghị

Trong đó, trọng tâm thực hiện tốt các công việc tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, sơ kết, tổng kết các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh và huyện. Tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề năm 2024, đến nay có 278/304 chi bộ đã hoàn thành, đạt 91,44%. Tham mưu xây chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2024. 

Đại biểu tham luận

Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy. Tham mưu Báo cáo Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng. Tham gia đoàn công tác tuyên truyền vận động 175 hộ dân thôn Lạc Thắng, xã Kỳ Lạc vi phạm việc lấn chiếm đất của Công ty cao su Hà Tĩnh. Văn phòng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác hằng tháng; chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo phục vụ 39 hội nghị.

Đ/c Trần Thành Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân. Đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong thời gian tới.

Đ/c Hồ Huy Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Huy Thành – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới các cơ quan đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất; các ban phối hợp chính quyền, MTTQ để hoàn thiện các nội dung; Văn phòng Huyện ủy kiểm soát văn bản đi đến, tham mưu kịp thời các nội dung và xem xét mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ nhiệm vụ. Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm Chính trị huyện chú trọng định hướng thông tin trong công tác tuyên truyền; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài. Tập trung tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, kế hoạch, chương trình hành động các cấp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tôn giáo, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng./.

Nguyễn Thơm - Trà GiangThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại