Công điện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng   |    Thông báo mời tham gia tập huấn " Kỹ năng tiếp thị, bán hàng chuyên nghiệp" cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh   |    Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |   

Họp đối thoại với các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ dự án Đường dây 500KV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu qua xã Kỳ Tân

  

17:13 18/05/2024

Chiều ngày 17/5/2024, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức họp đối thoại (lần 2) với các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ dự án Đường điện 500KV Quảng Trạch- Quỳnh Lưu qua xã Kỳ Tân.

Toàn cảnh buổi đối thoại

Tham dự có các đồng chí thành viên HĐ GPMB huyện; đại diện Ban QLDA các công trình điện Miền Trung; đại diện cấp ủy Đảng, chính quyền xã Kỳ Tân và các hộ dân bị ảnh hưởng liên quan

Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Võ Tá Cương, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Dự án đường dây 500KV, Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, mạch 3 đi qua địa bàn huyện Kỳ Anh có chiều dài tuyến 23,5km, có 51 vị trí móng cột, qua 07 xã với tổng diện tích bị ảnh hưởng 80,9ha, trong đó: diện tích thu hồi (phần móng cột): 7,94ha, có 95 hộ ảnh hưởng; diện tích bị ảnh hưởng hành lang (không thu hồi đất): 62ha, 345 hộ ảnh hưởng. Quá trình thực hiện dự án các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương và nhân dân đã xác định đây là dự án trọng điểm của Quốc gia, tiến độ cấp bách; trong thời gian qua, Hội đồng GPMB huyện, UBND các xã và các hộ dân bị ảnh hưởng đã phối hợp tốt trong công tác kiểm kê, kiểm điểm, áp giá bồi thường đảm bảo công khai, đúng quy định được nhân dân trong toàn huyện cơ bản đồng thuận nhận tiền và đã bàn giao mặt bằng thi công đúng tiến độ.

Đại biểu tham dự

Hiện đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, phần móng cột và hành lang với số hộ ảnh hưởng 340 hộ, 08 tổ chức, diện tích đất thu hồi và hỗ trợ 62ha, kinh phí bồi thường, hỗ trợ 16,4 tỷ đồng, trong đó:

- Phần móng cột: Với số hộ ảnh hưởng 95 hộ, diện tích thu hồi 7,94ha, kinh phí bồi thường 2,49 tỷ đồng, đã bàn giao mặt bằng 100%.

- Phần hành lang: Với số hộ ảnh hưởng 245 hộ, diện tích thu hồi 7,94 ha, đã tổ chức chi trả 237/245 hộ, còn lại 8 hộ ở xã Kỳ Tân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ mà còn một số kiến nghị, đề xuất.

Đại diện các hộ dân trực tiếp đối thoại

Sau khi tiếp thu ý kiến của các hộ dân, UBND huyện Kỳ Anh trả lời một số nội dung cụ thể như sau: Về quy định bồi thường hỗ trợ về đất đối với phần móng cột thu hồi đất nên được bồi thường, hỗ trợ về đất, cây cối và vật kiến trúc 100% theo quy định của pháp luật; phần hành lang không thực hiện thu hồi đất theo quy định Khoản 2, Điều 9 của Quyết định 75/2014: “Đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì được bồi thường tối đa không quá 30% giá trị đất bồi thường theo mục đích, diện tích đất đang sử dụng bị hạn chế khả năng sử dụng”. Tuy nhiên, do tính chất của dự án và nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có chính sách bồi thường đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được hỗ trợ thêm 70% quy định. Như vậy phần đất của các hộ gia đình bị ảnh hưởng đã được hỗ trợ, bồi thường 100% theo giá đất cụ thể.

Đại diện Hội đồng bồi thường huyện trả lời các thắc mắc kiến nghị của người dân

Về giá đất bồi thường, hỗ trợ: thực hiện theo quy định tại Điều 74, Luật đất đai 2013, giá đất bồi thường là giá cụ thể tại thời điểm thu hồi đất; để xác định giá đất cụ thể, UBND huyện đã hợp đồng thuê đơn vị tư vấn Trung tâm phát triển quỹ đất - KTĐC tỉnh có đủ chức năng, năng lực theo quy định của pháp luật và kinh nghiệm thực tế thực hiện việc điều tra, khảo sát giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường trong khu vực và các khu vực lân cận có tính chất tương đồng. Mức giá đất đã được UBND huyện phê duyệt phù hợp với giá đất chuyển nhượng trên thị trường tại thời điểm hiện nay và phù hợp với từng tuyến đường, từng vị trị thửa đất; và đảm bảo quyền lợi cho các hộ bị ảnh hưởng. Về quy định bồi thường, hỗ trợ về cây cối: Căn cứ khoản 3, Điều 12 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP “Đối với cây phát triển nhanh trong khoảng thời gian 03 tháng có khả năng vi phạm khoảng cách quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và những cây không còn hiệu quả kinh tế nếu chặt ngọn, tỉa cành, thì phải chặt bỏ và cấm trồng mới”. Như vậy đối với cây có chiều cao vi phạm khoảng cách hành lang an toàn, cây bị chặt ngọn không còn hiệu quả kinh tế và những cây cấm trồng sẽ được bồi thường. Riêng đối với các loại cây mít, chè, sắn...không vị phạm khoảng cách an toàn của lưới điện sẽ không được bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, trong quá trình thi công công trình như kéo dây nếu ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu và công trình thì đơn vị thi công có trách nhiệm bồi thường cho các hộ gia đình, huyện, xã và chủ đầu tư dự án cùng cam kết phối hợp với các hộ dân kiểm tra và xử lý để đảm bảo quyền lợi các hộ dân.

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kết luận buổi đối thoại

Trong quá trình áp giá bồi thường, Hội đồng bồi thường huyện đã tính toán áp dụng đúng theo quy định tại bộ đơn giá bồi thường. Về nội dung các hộ dân có được tiếp tục sử dụng đất trong hành lang: Đối với phần đất trong hành lang không thực hiện thu hồi đất được hỗ trợ bị hạn chế khả năng sử dụng nên về quyền sử dụng đất chưa chấm dứt. Vậy các hộ dân vẫn được tiếp tục sử dụng theo đúng mục đích, chỉ hạn chế về chiều cao theo quy định ngành Điện.

Thúy Nga - Anh Đức


Thêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại