Kết luận thanh tra Về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Tân, Kỳ Tiến, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân   |    Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản   |    Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024   |    Công điện 03/CĐ-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện Kỳ Anh Về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân năm 2024   |    Điều lệ Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn tỉnh năm 2024   |   

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Kỳ Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029

  

10:53 28/03/2024

Sáng ngày 28/3, Ủy ban MTTQ xã Kỳ Đồng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự có đồng chí Trần Đình Tùng – UVBTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Đinh Sỹ Quân – UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Lê Mã Lương – UVBTV, Chủ tịch UB MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo phòng ban, đơn vị huyện; đại diện lãnh đạo địa phương.

Đại biểu tham dự Đại hội

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ xã, các tổ chức thành viên, Ban công tác Mặt trận các thôn không ngừng được củng cố, hoạt động ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước chuyển biến tích cực, hiệu quả ngày càng cao. Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai mạnh mẽ và toàn diện, góp phần quan trọng cùng với các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và Nhân dân xã nhà đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, an toàn xã hội, nhất là thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đô thị loại V. Ủy ban MTTQ xã đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được quan tâm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.Đồng chí Trần Thị Mỹ Quyên - Chủ tịch UB MTTQ xã Kỳ Đồng nhiệm kỳ 2019-2024 phát biểu khai mạc Đại hội

5 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển so với đầu nhiệm kỳ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 54,25 triệu đồng/người, tăng 60%, Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 2,26%, giảm 2,02%; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư; hình thành nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Năm 2021 được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; năm 2023 hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V, xây dựng đề án thành lập thị trấn; Tiếp tục phấn đấu xây dựng Kỳ Đồng trở thành thị trấn trong năm 2024.

Đồng chí Lê Văn Tương - PCT UB MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024 trình bày báo cáo kết quả

Với vai trò to lớn, nhiệm kỳ qua, UB MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động, động viên đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương.Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động di dời các ngôi mộ, đến nay 916 ngôi mộ đã được di dời, tạo cảnh quan văn minh trong khu dân cư, trên các cánh đồng, nơi sinh hoạt cộng đồng; khu nghĩa trang mộ vô chủ được đầu tư bài bản, trang nghiêm.

Đại biểu tham luận tại Đại hội

Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Phối hợp tốt với Thường trực HĐND xã hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia bầu cử đạt tỷ lệ 100%; tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND cấp huyện, xã; tổ chức lấy ý kiến của dân cư trong đánh giá xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng đô thị. Thường xuyên quán triệt nâng cao nhận thức về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các quan điểm, chính sách của Đảng ta trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Mã Lương - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện phát biểu tại Đại hội

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Khát vọng - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu MTTQ xã Kỳ Đồng nhiệm kỳ 2024 - 2029 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ xã Kỳ Đồng khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới, góp phần xây dựng xã Kỳ Đồng trở thành đô thị văn minh, hiện đại.

Phấn đấu 100% khu dân cư thực hiện tốt các cuộc vận động do các cấp, các ngành và MTTQ phát động, trong đó bao trùm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.Phấn đấu đóng góp Quỹ Vì người nghèo năm sau cao hơn năm trước ít nhất 2% chỉ tiêu được giao; quản lý Quỹ đúng mục đích, hiệu quả. 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn được thăm hỏi, động viên mỗi dịp lễ, tết; đến năm 2028 hoàn thành dứt điểm cuộc vận động “di dời mộ” hiệu quả.

Đồng chí Đặng Thúy Anh - HUV, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Mã Lương – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện và đồng chí Đặng Thúy Anh – HUV, Bí thư Đảng ủy xã đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà UB MTTQ xã đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, để tiếp tục xây dựng phong trào mặt trận vững mạnh toàn diện, đóng góp vào mục tiêu chung của Đảng bộ, chính quyền và đáp ứng nguyện vọng nhân dân, đòi hỏi MTTQ xã nhiệm kỳ này phải đẩy mạnh đổi mới phương thức hoạt động, củng cố tổ chức, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội đã bầu ra 35 đồng chí trong Ban chấp hành UB MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029

Tiếp tục tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về các khu dân cư để thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện các cuộc vận động một cách sâu rộng, hiệu quả và thực chất; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; MTTQ xã không ngừng xây dựng và cũng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để “Phát huy ý chí và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường dân chủ, đồng thuận xã hội; quyết tâm xây dựng Kỳ Đồng trở thành đô thị văn minh, hiện đại”.
Tại đại hội, đã bầu ra 35 vị ủy viên Ủy ban MTTQ xã Kỳ Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Trần Thị Mỹ Quyên được bầu làm Chủ tịch UB MTTQ xã Kỳ Đồng và bầu 7 đồng chí vào đoàn đại biểu dự đại hội UB MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024-2029. 

Huyền TrangThêm nhận xét mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại