26-10-2023 - 16:12

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN MỜI BÁO GIÁ

Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá sửa chữa máy điều trị sóng xung kích và máy điều trị sóng ngắn tại khoa Y học cổ Truyền tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên với nọi dung như sau

/imagess/seoworld/410._B%C3%A1o_gi%C3%A1_s%E1%BB%AFa_ch%E1%BB%AFa_20231026_0001.pdf

. . . . .