05-09-2017 - 11:04

Lịch sử phát triển

Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cẩm Xuyên

1.Quá trình thành lập và địa điểm Bệnh viện:

          + Quá trình thành lập: 

             - Năm 1955 : Ban đầu bệnh viện  là một trạm cứu thương được đóng tại xã Cẩm Thịnh.

             - Năm 1959 : Bệnh viện Cẩm Xuyên được thành lập và đóng tại Thị Trấn Cẩm Xuyên về sau chuyển đến địa điểm mới là Cẩm Thăng,

             - Năm 1968 : Bệnh viện chuyển Về Cẩm Huy.

             - Năm 1978 : Xây mới và chuyển về Xã Cẩm Tiến, bên rú Hội.

              - Năm 1995 : Chuyển về Tổ 10 - Thị trấn  Cẩm Xuyên đến  hiện nay.

 

2. Quá trình thành lập tổ chức Đảng:

      - Tổ chức đảng ban đầu là một tổ đảng.

      - Năm 1966 thành lập chi bộ đảng.

      - Năm 1992 sát nhập Bệnh viện và phòng y tế làm một và  thành lập Đảng bộ Trung tâm y tế. Đảng bộ Trung tâm y tế có 3 chi bộ:

                  + Chi bộ bệnh viện: Chi bộ bệnh viện do BS Nguyễn Xuân Tửu làm bí thư, năm 1995 đại hội bầu đồng chí Phan Thanh Minh làm Bí thư. Đến năm 1997 đồng chí Phan Thanh Minh đi học Cao học, chi bộ bầu đồng chí Lê Xuân Kiềm làm bí thư. Năm 2000 Đại hội chi bộ bầu đồng chí Phan Thanh Minh tiếp tục làm bí thư chi bộ. Đến năm 2006 do tình hình thực tiễn chi bộ Bệnh viện quá đông đảng viên, đảng ủy Trung tâm y tế quyết định chia tách chi bộ bệnh viện thành 2 chi bộ là Chi bộ khối điều trị và chi bộ khối hậu cần. Chi bộ khối điều trị do đồng chí Phan Thanh Minh làm bí thư; Chi bộ khối hậu cần do đồng chí Trần Nam Phương làm bí thư

                  + Chi bộ dân số-Y tế dự phòng

                   + Chi bộ hiệu thuốc

- Năm 2008: Trung tâm y tế chia tách thành Bệnh viện đa khoa huyện và Trung tâm y tế dự phòng.  tháng 01 năm 2009 Đảng bộ Bệnh viện được thành lập gồm hai chi bộ: Chi bộ khối Điều trị và chi bộ khối hậu cần.

        + Chi bộ khối điều trị sau đó được tách thành 2 chi bộ là chi bộ khối Ngoại sản 3 CK và Chi bộ khối Nội nhi lây cấp cứu.

         + Chi bộ khối Hậu cần được tách thành 3 chi bộ là chi bộ khối Văn phòng, Chi bộ khối Khám bệnh và chi bộ khối Cận Lâm sàng. Sau khi 2 phòng khám đa khoa khu vực Cẩm Trung và Cẩm Thành giải thể, chi bộ khối khám bệnh giải thể và sát nhập vào chi bộ Cận Lâm sàng

- Hiện nay Đảng bộ bệnh viện Có 4 chi bộ trực thuộc:

1. Chi bộ khối Văn phòng;

2. Chi bộ khối khám bệnh-CLS,

3. Chi bộ khối Ngoại sản 3CK;

4. Chi bộ khối Nội nhi lây cấp cứu.

Đảng ủy bệnh viện có 7 đồng chí do đồng chí Phan Thanh Minh làm bí thư Đảng ủy

Đảng ủy Bệnh viện Nhiệm kỳ 2010-2015:

BCHĐU nhiệm kỳ 2010-2015

1. Đ/c Phan Thanh Minh:  Bí thư đảng ủy

2. Đ/c Lê Ngọc lân: Phó bí thư đảng ủy

3. Đ/c Nguyễn Tống Lập: Đảng ủy viên bí thư chi bộ Nội Nhi lây cấp cứu

4. Đ/c  Võ Tá Trung  ĐUV Bí thư chi bộ khối Ngoại sản 3CK

5. Đ/c Võ Văn Đoàn: Đảng ủy viên

6. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Lĩnh Đảng ủy viên

7. Đ/c Trần Nam Phương. ĐUV bí thư chi bộ khối Văn phòng

Đảng ủy Bệnh viện Nhiệm kỳ 2015-2020

Đ/c Phan Thanh Minh. Bí thư đảng ủy Nhiệm kỳ 2015-2020

1. Đ/c Phan Thanh Minh:  Bí thư đảng ủy

2. Đ/c Võ Tá Trung: Phó bí thư đảng ủy

3. Đ/c Bùi Thị Oanh: Đảng ủy viên

4. Đ/c  Nguyễn Phúc Long  ĐUV Bí thư chi bộ khối Ngoại sản 3CK

5. Đ/c Võ Văn Đoàn. Đảng ủy viên

6. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Lĩnh.  Đảng ủy viên

7. Đ/c Hồ Giang nam . Đảng ủy viên

. . . . .