20-10-2023 - 16:12

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết

Chiều nay 13 giờ 30 phút Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên triển khai Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện

Thạc sỹ Phan Thanh Minh chủ trì hội nghị

Tập thể cán bộ đảng viên, công nhân viên bệnh viện

. . . . .