LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Tuần trước Tuần thứ 24 năm 2024
(Từ ngày 10/06/2024 đến ngày 16/06/2024)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
10/06/2024
Thứ 3
11/06/2024
Thứ 4
12/06/2024
Thứ 5
13/06/2024
Thứ 6
14/06/2024
Thứ 7
15/06/2024
Chủ nhật
16/06/2024