LỊCH LÀM VIỆC

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

Tuần trước Tuần thứ 32 năm 2022
(Từ ngày 08/08/2022 đến ngày 14/08/2022)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo
Thứ 2
08/08/2022
Thứ 3
09/08/2022
Thứ 4
10/08/2022
Thứ 5
11/08/2022
Thứ 6
12/08/2022
Thứ 7
13/08/2022
Chủ nhật
14/08/2022