Bảng giá dịch vụ

Danh mục giá dịch vụ kỹ thuật thay đổi theo thông tư 15

Danh mục giá dịch vụ kỹ thuật thay đổi theo thông tư 15

15-07-2018
Áp dụng những DVKT thay đổi theo giá thông tư 15 kể từ ngày 15/07/2018
Giá Danh mục thuốc - Vật tư - Hóa chất năm 2018

Giá Danh mục thuốc - Vật tư - Hóa chất năm 2018

10-01-2018
Bảng giá Danh mục Thuốc - Vật tư - Hóa chất năm 2018
Giá Danh mục thuốc - Vật tư - Hóa chất năm 2018

Giá Danh mục thuốc - Vật tư - Hóa chất năm 2018

05-01-2018
Giá Danh mục thuốc - Vật tư - Hóa chất năm 2018
Danh mục Kỹ thuật Sở Y Tế phê duyệt

Danh mục Kỹ thuật Sở Y Tế phê duyệt

04-04-2017
Danh mục Kỹ thuật Sở Y Tế phê duyệt được sử dụng tại Bệnh viện Đa Khoa Huyện Cẩm Xuyên
1 2