21-07-2023 - 11:56

Công bố quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2022

            Ngày 14/07/2023, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã ký Công bố quyết định công khai quyết toán ngân sách năm 2022.

            Nội dung chi tiết ở file đính kèm: /imagess/seoworld/153.pdf

. . . . .