20-08-2020 - 06:57

Danh mục chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa Huyện Cẩm Xuyên

Ban hành theo Quyết định số 1273/ QĐ - SYT ngày 02/07/2020 của Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

. . . . .