01-01-2018 - 10:59

Danh mục phân tuyến chuyên môn kỹ thuật

Danh mục kỹ thuật phân tuyến

Căn cứ vào Quyết định số 342/ QĐ - SYT ngày 08/03/2016 của Giám đốc Sở Y Tế Hà Tĩnh về việc thực hiện danh mục phân tuyến chuyên môn kỹ thuật KCB được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên bao gồm : 4799 danh mục kỹ thuật phân tuyến và vượt tuyến

DANH MỤC PHÂN TUYẾN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

. . . . .