Nghị định

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 04/2019/NĐ - CP 11/01/2019 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
2 90/2020/NĐ - CP 13/08/2020 Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
3 90/2020/NĐ - CP 13/08/2020 Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
4 106/2020/ NĐ - CP 10/09/2020 Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
5 62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 Nghị định về vị trí việc làm và biên chế công chức
6 117/2020/NĐ-CP 28/09/2020 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
7 21/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/ NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
8 158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ CÔNG TÁC VÀ THỜI HẠN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
9 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loai công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
10 03/2020/NĐ-CP 01/01/2020 Nghị định sửa đổi bổ sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ dung tại Nghị định số 169/2019/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11