20-02-2023 - 08:02

Quyết định Công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023

        Ngày 15/02/2023, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Huyện Cẩm Xuyên đã ký Quyết định Công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023

     /imagess/seoworld/CamScanner_02-20-2023_10.18.pdf

. . . . .