20-06-2023 - 08:35

Quyết định Công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023

  Ngày 14/06/2023, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Huyện Cẩm Xuyên đã ký Quyết định Công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023

/imagess/seoworld/CamScanner_20-06-23_08.35.pdf

. . . . .