28-06-2023 - 06:14

Quyết định Công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023 ( lần 3)

    Ngày 23/06/2023, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Huyện Cẩm Xuyên đã ký Quyết định Công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2023 (lần 3)

/imagess/seoworld/CamScanner_27-06-23_16.08.pdf

. . . . .