21-07-2023 - 11:49

Quyết định Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

          Ngày 06/07/2023, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã ký quyết định công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

           Nội dung chi tiết ở file đính kèm: 

/imagess/seoworld/Thu_chi_6_th%C3%A1ng_%C4%91%E1%BA%A7u_n%C4%83m_%281%29.pdf

. . . . .