Quyết định

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 181/QĐ- BVCX 02/09/2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên
2 167A/QĐ- BVCX 23/08/2020 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên
3 06/07/2020 Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020
4 140A/QĐ-BVCX 22/11/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2020 của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên
5 08/10/2020 Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý III/2020
6 93/QĐ-BVCX 12/07/2020 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên
7 79A/QĐ-BVCX 22/06/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2020 của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên
8 61A/QĐ-BVCX 22/04/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2020 của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên
9 07/04/2020 Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý I/2020
10 42A/QĐ-BVCX 08/03/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên
11 24A/QĐ-BVCX 16/02/2020 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên năm 2020
12 04/07/2021 Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
13 136A/QĐ-BVCX 28/06/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên
14 07/04/2021 Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách Quý I/2021
15 90A/QĐ-BVCX 28/03/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên
16 78A/QĐ-BV 08/02/2021 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên
17 4888/QĐ- BYT 18/10/2019 Phê duyệt đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh giai đoạn 2019 - 2025
18 3429/QĐ-BYT 05/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án: “Khám, chữa bệnh từ xa” giai đoạn 2020 - 2025
19 4286/QĐ-BYT 04/07/2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA BỘ Y TẾ
20 468/QĐ-BYT 19/02/2020 về việc ban hành hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấpdo COVID 19 trong các cơ sở khám chữa bệnh
21 20/QĐ-BVDKCX 12/09/2017 V/v thành lập Ban biên tập Website
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22