26-04-2018 - 10:57

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LÁI XE CỨU THƯƠNG

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/200/ NĐ - CP để thực hiện vị trí việc làm lái xe cứu thương Bệnh viện.

. . . . .