30-06-2020 - 02:54

Thông báo Tuyển dụng viên chức Y tế đợt I năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 1076/KH-SYT ngày 22/4/2020 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng Bác sỹ năm 2020; Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt I năm 2020 như sau :

         SỞ Y TẾ HÀ TĨNH                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN CẨM XUYÊN                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số : 175 /TB-BVCX                                  Cẩm Xuyên, ngày 29 tháng 06 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ ĐỢT I NĂM 2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 1076/KH-SYT ngày 22/4/2020 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng Bác sỹ năm 2020; Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt I năm 2020 gồm những nội dung sau:

* Vị trí việc làm:

- Bác sĩ đa khoa (hạng III): 05 chỉ tiêu;

* Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

* Nội dung xét tuyển:  

Xét tuyển viên chức thực hiện qua 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham gia vòng 2.

- Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

* Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:

Người dự tuyển vào làm việc tại các khoa, phòng trực thuộc bênh viện phải có đủ các điều kiện sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt nam, có nguyện vọng vào làm việc tại các khoa, phòng trực thuộc bênh viện.

- Tuổi đời dự tuyển từ 18 tuổi trở lên.

- Tự làm phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm dự tuyển theo thông tư liên tịch số 10/2015/TT-BNV-BYT ngày 27/5/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ, Bác sỹ Y học dự phòng, Y sỹ; có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

- Có phẩm chất, đạo đức tốt.

- Bệnh viện Cẩm Xuyên chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã có bằng tốt nghiệp hoặc có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu nhà trường chưa tổ chức cấp phát bằng.

* Hồ sơ xét tuyển gồm (Thí sinh tự mua hồ sơ):

1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẩu ( được ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ);

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

4. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉkết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. Hai phong bì (có dán tem) ghi rõ họ tên, địa chỉ người dự xét tuyển ở phần nơi nhận.

7. Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng và không trả lại.

* Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 29/6/2020 đến hết ngày 28/7/2020 (thu nhận hồ sơ trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần). Thí sinh phải trực tiếp nộp hồ sơ về phòng Tổ chức hành chính, không được gửi đường bưu chính hoặc qua người khác. Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 20/8/2020 đến 28/8/2020.

* Địa điểm nhận hồ sơ và xét tuyển: Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, tổ 10, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại liên hệ: 0976.477.701

* Lệ phí xét tuyển:

Lệ phí đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số: 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu 500.000 đồng/hồ sơ.

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình, nếu phát hiện có gian dối về hồ sơ thì bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

                       

                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                                                           ( Đã ký )                                      

                                                                                      

         

                                                                            Phan Thanh Minh

 

 

 

 

. . . . .