08-10-2019 - 08:51

Thông báo Tuyển dụng viên chức Y Tế đợt III năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-SYT ngày 22/2/2019 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019; Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt III năm 2019 gồm các ngạch sau

 

         SỞ Y TẾ HÀ TĨNH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

HUYỆN CẨM XUYÊN

 

      Số:     /TB-BVCX

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

             Cẩm xuyên, ngày 08  tháng 10 năm 2019

 

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ ĐỢT III NĂM 2019

 

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-SYT ngày 22/2/2019 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019;

Căn cứ quyết định số 1004/ QĐ–SYT ngày 06/6/2019 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức y tế đợt I năm 2019 của Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên;

Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt III năm 2019 gồm các ngạch sau:

 * Vị trí việc làm:  Bác sĩ đa khoa (hạng III)

* Số lượng cần tuyển: 10 chỉ tiêu;

* Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

* Nội dung xét tuyển: Qua 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham gia vòng 2.

- Vòng 2: Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

* Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:

Người dự xét tuyển vào làm việc tại các khoa, phòng trực thuộc bệnh viện phải có các điều kiện sau:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, có nguyện vọng vào làm việc tại các khoa, phòng trực thuộc bệnh viện.

- Tuổi đời dự tuyển đủ từ 18 tuổi trở lên.

- Tự nguyện làm phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng; có văn bằng chứng chỉ phù hợp với khung năng lực của Bác sỹ đa khoa theo thông tư liên tịch số 10/2015/TT-BYT ngày 27/5/2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sỹ, Bác sỹ Y học dự phòng, Y sỹ; có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

- Có phẩm chất đạo đức tốt.

 Bệnh viện Cẩm Xuyên chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã có bằng tốt nghiệp hoặc có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu nhà trường chưa tổ chức cấp phát bằng.

* Hồ sơ xét tuyển gồm (Thí sinh tự mua hồ sơ):

1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẩu (Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẩn khám sức khỏe;

4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển  được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. Hai phong bì (có dán tem) ghi rõ họ tên, địa chỉ phần nơi nhận.

7. Hồ sơ được bỏ vào túi đựng riêng và không trả lại.

* Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển: Thời gian nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 08/11/2019 (thu nhận hồ sơ trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần). Thí sinh phải trực tiếp nộp hồ sơ về phòng Tổ chức hành chính, không được gửi đường bưu chính hoặc qua người khác, khi đi nhớ mang hồ sơ gốc để đối chiếu.

- Thời gian xét tuyển dự kiến: Từ ngày 05/12/2019 đến 13/12/2019.

* Địa điểm nhận hồ sơ và xét tuyển:  Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên có địa chỉ tại: Tổ 10, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại liên hệ: 0976.477.701

* Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của  Bộ Tài chính. Mức thu 500.000/hồ sơ Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình, nếu phát hiện có gian dối về hồ sơ thì bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

                       

                                                                                                GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                      

                                                                                      

         

                                                                                         Phan Thanh Minh

 

 

 

 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

 

(Dán ảnh 4x6)
(3)

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển(1): ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

Đơn vị dự tuyển(2): ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên:……………………………. Ngày, tháng, năm sinh:……………..

Nam □

Nữ □

Dân tộc:…………………………….. Tôn giáo:……………………………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:………………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp:………..

Số điện thoại di động để báo tin:……………………………………. Email:…………………………

Quê quán:………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):…………………………………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe:………………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:……………….. kg

Thành phần bản thân hiện nay:…………………………………………………………………………

Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ………………………………………Loại hình đào tạo:………………………

 

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

 

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………………….

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………………

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.

 

                                               

 

 

 

. . . . .