05-07-2021 - 09:43

Thông báo Tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021

Thực hiện Công văn số 1977/SYT - TCCB ngày 15 /6/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2021; Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau :

. . . . .