22-09-2020 - 09:25

Thông báo Tuyển dụng viên chức Y tế năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 1076/KH-SYT ngày 22/4/2020 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng Bác sỹ năm 2020; Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2020 với những nội dung cụ thể như sau :

. . . . .