08-03-2023 - 10:55

Thông báo Tuyển hợp đồng lao động làm việc ở vị trí Bảo vệ

         Bệnh viện Đa khoa Huyện Cẩm Xuyên Tuyển hợp đồng lao động làm việc ở vị trí Bảo vệ

 

. . . . .