Thông tư

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 04 /2021/TT-BYT 28/04/2021 THÔNG TƯ Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất
2 30/2018/TT-BYT 30/10/2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM, THUỐC PHÓNG XẠ VÀ CHẤT ĐÁNH DẤU THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
3 19/2018/TT-BYT 30/08/2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC THIẾT YẾU
4 12/2020/TT-BTTTT 29/05/2020 Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí
5 11/2020/TT-BTC 20/02/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế
6 08/2013/TT-BNV 31/07/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động
7 52/2017/TT-BYT 29/12/2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN THUỐC VÀ VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
8 30/2018/TT-BYT 30/10/2018 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM, THUỐC PHÓNG XẠ VÀ CHẤT ĐÁNH DẤU THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ
9 44/2018/TT-BYT 28/12/2018 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KÊ ĐƠN THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỐC DƯỢC LIỆU VÀ KÊ ĐƠN KẾT HỢP THUỐC CỔ TRUYỀN, THUỐC DƯỢC LIỆU VỚI THUỐC HÓA DƯỢC
10 22 /2013/TT-BYT 09/08/2013 Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế
11 15/2012/TT-BNV 25/12/2012 Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
12 5/2020/TT-BYT 03/04/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 24/2018/TT-BYT ngày 18/09/2018 của BYT quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin.
13 01/2020/TT-BYT 16/01/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
14 07/2019/TT-BNV 01/06/2019 Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
15 02/2020/TT-BYT 20/01/2020 Thông tư quy định trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16