07-06-2024 - 03:26

Thư mời báo giá mua sắm vi chất sắt, vi chất dinh dưỡng năm 2024

    Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.
    Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm sản phẩm bổ sung vi chất sắt, vi chất dinh dưỡng thực hiện chương trình cải thiện tình trạng dinh dưỡng năm 2024 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên với nội dung
cụ thể như sau:


Nội dung chi tiết trong 2 File dưới đây:

File 1: /imagess/seoworld/Thu-moi-bao-gia-bo-sung-vi-chat-sat-vi-chat-dinh-duong-thuc-hien-chuong-trinh-cai-thien-tinh-trang-dinh-duong-nam-2024.docx_%2806.06.2024_16h50p22%29_signed.pdf

File 2: /imagess/seoworld/danh-muc-dinh-kem%2806.06.2024_16h51p08%29_signed.pdf

. . . . .