10-04-2024 - 11:31

Thư mời báo giá sữa chữa Trang thiết bị tế máy xét nghiệm miễn dịch

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá lựa chọn nhà thầu Sữa chữa Trang hiết bị y tế Hệ thống xét nghiệm ADVIA Centaur CP Serial number ROB30006566 của hãng Siemens ( máy xét nghiệm miễn dịch) tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên với nội dung cụ thể như sau:

/imagess/seoworld/thu-yeu-cau-bao-gia-THIET-I-MIEN-DICH.docx_%2810.04.2024_11h30p24%29_signed.pdf

. . . . .