10-04-2024 - 11:30

Thư mời báo giá sữa chữa Trang thiết bị y tế : Máy siêu âm màu dopler 4D

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Sữa chữa Trang thiết bị y tế Máy siêu âm màu dopler 4D tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên với nội dung cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết dưới đây:

/imagess/seoworld/thu-yeu-cau-bao-gia-sc-dau-sieu-am_nguyenngocthachcx-10-04-2024_11h22p22.docx_%2810.04.2024_11h35p02%29_signed.pdf

. . . . .