10-04-2024 - 11:29

Thư mời báo giá trang thiết bị y tế năm 2024

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trang thiết bị y tế năm 2024 theo nguồn giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung chi tiết dưới đây:

/imagess/seoworld/thu-yeu-cau-bao-gia-trang-thiet-i-y-te_nguyenngocthachcx-10-04-2024_11h36p26.docx_%2810.04.2024_14h07p38%29_signed.pdf
 

. . . . .