Văn bản QPPL

Tìm kiếm Văn bản

Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây. Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.

Tìm kiếm nâng cao
STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 46/2014/QH13 13/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
2 03/2007/QH12 21/11/2007 LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
3 40/2009/QH12 23/11/2009 Luật khám bệnh, chữa bệnh
4 52/2019/QH14 06/12/2019 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
5 19/2018/TT-BYT 30/08/2018 Thông tư ban hành danh mục thuốc thiết yếu
6 27/2017/TT-BYT 27/06/2017 Quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương
7 05/2016/TT-BYT 28/02/2016 Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú
8 20/QĐ-BVDKCX 12/09/2017 V/v thành lập Ban biên tập Website
1 2 3 4 5 6 7 8 9