19-01-2023 - 05:03

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY VÀ BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN QUÁN TRIỆT NHIỆM VỤ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN QÚY MÃO 2023

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY VÀ BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN QUÁN TRIỆT NHIỆM VỤ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN QÚY MÃO 2023

      Chiều 19/01/2023, Ban chấp hành Đảng ủy và Ban Giám đốc gặp mặt cán bộ, nhân viên để quán triệt một số vấn đề trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

        Th.s Giám đốc Phan Thanh Minh quán triệt cán bộ nhân viên nghiêm chỉnh chấp hành trực khám chữa bệnh nhân cấp cứu, tết đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị của các lãnh đạo ban ngành

        Cán bộ nhân viên bệnh viện với tinh thần đón tết nguyên đán 2023 lành mạnh, an toàn, không quên nhiệm vụ được giao

 

 

 

. . . . .