20-07-2023 - 06:04

Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người lao động tại bệnh viện

            Để đảm bảo cho công tác Phòng cháy, chữa cháy, chiều ngày 20/07 Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên tổ chức Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người lao động tại bệnh viện.

Sau đây là một số hình ảnh chi tiết:

. . . . .