20-03-2024 - 08:53

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2024

    Sáng ngày 19/03, Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên đã tham gia học trực tuyến Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, Đảng viên”, Nghị quyết số 18-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương.

    Tại điểm cầu Bệnh viện có sự tham gia của Đồng chí Phan Thanh Minh- Bí thư Đảng uỷ- Giám đốc Bệnh viên Đa khoa huyện Cẩm Xuyên; các Đồng chí uỷ viên BCH và các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ Bệnh viện.

    Dưới đây là một số ảnh tại điểm cầu Bệnh viện:

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản

. . . . .