17-12-2020 - 03:18

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CẨM XUYÊN TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO ĐIỆN TÂM ĐỒ CƠ BẢN

PGĐ : Lê Văn Dũng - PGĐ Bệnh viện ĐK Tỉnh

Công tác đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức mới, hàng năm luôn được BGĐ quan tâm. Ngày 14/12/2020, Bệnh viện đk huyện Cẩm Xuyên  phối hợp với Bệnh viện ĐK Tỉnh đã tổ chức khóa đào tạo điện tâm đồ cơ bản. Dự và khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Phan Thanh Minh, Giám đốc Bệnh viện; Phó Giám đốc Nguyễn Phúc Long – Trưởng khoa Sản,các Trưởng phó khoa cùng đội ngũ bác sỹ của Bệnh viện.

Trong thời gian đào tạo từ 14/12/2020 – 16/12/2020, các học viên đã được Giáo viên Lê Văn Dũng – PGĐ Bệnh viện ĐK Tỉnh  giảng dạy các nội dung cơ bản về: Giải phẫu hệ thống tạo nhịp và dẫn truyền; nguyên lý và các bước ghi điện tim; các bước đọc và phân tích một điện tâm đồ; điện tâm đồ trong bệnh lý động mạch vành, tăng gánh tâm nhĩ và tâm thất; các rối loạn nhịp trên thất; Blốc nhĩ thất, blốc nhánh và phân nhánh; biến đổi điện tim do rối loạn điện giải và thuốc; hội chứng đường dẫn truyền phụ và tham gia các thảo luận nhóm, thực hành.

Thông qua lớp tập huấn, các bác sỹ được nâng cao chất lượng chuyên môn, thực hiện điện tâm đồ chính xác, phân tích được điện tâm đồ bình thường, bất thường để từ đó vận dụng có hiệu quả vào công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân tại địa phương.

 

 

. . . . .