16-03-2020 - 08:07

Các bước khai báo Y Tế Toàn dân

Nhằm chung tay vì cộng đồng chống dịch Covid 19 mọi người hãy vao CH play hoặc App tải NCovi trên điện thoại và làm theo hướng dẫn

. . . . .