07-05-2018 - 09:56

Đảng bộ Sở Y tế: Tuyên dương 02 tập thể, 06 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng bộ Sở Y tế vừa tặng giấy khen cho 02 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm. Đây là những gương tiêu biểu được giới thiệu và chọn lựa từ hơn 200 đảng viên của 15 chi bộ trực thuộc đảng bộ.

 

 

Tập thể và cá nhân tiêu biểu gồm: Chi bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, chi bộ Văn phòng Sở Y tế; các cá nhân: đồng chí Nguyễn Văn Thắng (Trung tâm TT-GDSK), Nguyễn Đại Chiến (Văn phòng Sở Y tế), Nguyễn Tiến Hùng (Bệnh viện Tâm Thần), Phan Huy Thông (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh), Lê Văn Hưng (Trung tâm Kiểm nghiệm DP-MP), Nguyễn Thị Hạnh (Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS).

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, cán bộ, đảng viên và nhân viên y tế đã nghiêm túc học tập và cụ thể hóa các nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, đảng viên tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nghiêm túc trong tổ chức, sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đăng ký học tập, làm theo và ghi sổ tay làm theo gương Bác theo quy định. Học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc tuyên dương các gương điển hình đã tạo sự lan tỏa, cổ vụ, động viên cán bộ, đảng viên, nhân viên y tế tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thu Hòa

. . . . .