17-02-2023 - 10:42

Đoàn Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế về khảo sát, làm việc, tập huấn chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Huyện Cẩm Xuyên

             Hôm qua, ngày 16/02/2023 Đoàn Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế về khảo sát, làm việc, tập huấn chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa Huyện Cẩm Xuyên

             
Dẫn đầu đoàn là Giáo sư Phạm Như Hiệp, Giám đốc bệnh viện Trung ương Huế

        Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 


 

 

 

 

. . . . .