01-11-2019 - 09:04

Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào bảng điểm đánh giá cơ sở y tế xanh - sạch đẹp - an toàn

Đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào bảng điểm đánh giá cơ sở y tế xanh - sạch đẹp - an toàn

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế, Sở Y tế Hà Tĩnh đã yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế nghiêm túc thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong các hoạt động của ngành. Đồng thời ngành sẽ nghiên cứu và đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào bảng điểm đánh giá cơ sở y tế xanh - sạch đẹp - an toàn hàng năm.

Theo đó,  đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp và hoạt động hành chính trong các cơ sở y tế: Không sử dụng túi, chai, cốc, ống hút, nước uống bằng hình thức đóng chai và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni lông khó phân hủy trong hoạt động hàng ngày, khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn và các hoạt động khác của cơ quan; thay thế bằng các vật dụng tái sử dụng hoặc các vật liệu thân thiện với môi trường. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt mô hình 3R (Giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) trong quản lý chất thải rắn; phân loại, thu gom và xử lý chất thải theo đúng quy định.

BVĐK tỉnh đã đặt hơn 42 máy lọc nước tại các khoa, phòng để hạn chế việc bệnh nhân, y bác sỹ sử dụng nước đóng chai bằng nhựa.

 

Đối với các cơ sở y tế: Chỉ định đường dùng thuốc tiêm/truyền phù hợp với tình trạng bệnh và quy định chuyên môn; tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống. Sử dụng các vật dụng sinh hoạt, các dụng cụ, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ đóng gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng trong quá trình khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh, kiểm nghiệm, kiểm định và các hoạt động chuyên môn y tế khác nhằm giảm phát sinh chất thải nhựa. Hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni lông khó phân hủy cho mục đích ăn, uống của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh. Đến hết tháng 6/2020 tất cả khoa dinh dưỡng/nhà ăn của các bệnh viện không sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa dùng một lần hoặc ni lông khó phân hủy cho mục đích ăn, uống của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định gắn với giảm thiểu chất thải nhựa….

Sở Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải theo quy định pháp luật gắn với giảm thiểu chất thải nhựa/

Thành Vinh

. . . . .
Tin cùng chuyên mục