07-12-2020 - 06:51

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh vừa được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu đồng ý.

Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng nay (6/12), tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử ông Lê Ngọc Châu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Quốc Vinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do không đủ tuổi tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Sinh ngày: 11 tháng 2 năm 1966

Quê quán: xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, bác sĩ

Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Quá trình công tác

Từ 12/1989 - 8/1996: Bác sĩ tại Trung tâm Y tế thị xã Hà Tĩnh

Từ 9/1996 - 9/2002: Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hà Tĩnh

Từ 10/2002 - 8/2008: Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hà Tĩnh

Từ 9/2008 - 5/2012: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh

Từ 6/2012 - 12/2013: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Tĩnh

Từ 1/2014 - 12/2020: Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Từ 10/2015 - 12/2020: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh

Từ 12/2020: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

. . . . .