11-10-2019 - 09:23

Giao ban công tác điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện

Sáng ngày 09/10, Sở Y tế tổ chức Giao ban công tác điều dưỡng (ĐD) và kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) quý IV năm 2019. Tham dự có Trưởng phòng ĐD, Trưởng khoa/Tổ trưởng KSNK thuộc tất cả các bệnh viện công lập và ngoài công lập trên toàn tỉnh; cán bộ phụ trách công tác ĐD – hộ sinh; phụ trách công tác môi trường y tế thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

 

Hiện tại, trên toàn tỉnh có 20 bệnh viện, trong đó có 19 bệnh viện công lập và 01 bệnh viện đa khoa ngoài công lập.Trong 9 tháng đầu năm 2019, công tác ĐD, KSNK có nhiều cải tiến góp phần tích cực vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; các quy định, quy trình công tác Điều dưỡng, KSNK được triển khai thực hiện; công tác đào tạo liên tục, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt hội đồng người bệnh, tổ chức hội thi Điều dưỡng - Hộ sinh giỏi được duy trì định kỳ; công tác vệ sinh môi trường bệnh viện, quản lý chất thải y tế, áp dụng quy tắc 5S, xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp – an toàn có nhiều chuyển biến tích cực… Bên cạnh đó, công tác điều dưỡng – KSNK còn một số tồn tại như công tác giám sát tuân thủ quy trình kỹ thuât chuyên môn chưa thường xuyên; kỹ năng và phương pháp giám sát KSNK chưa đúng quy trình,...

 

 

 

Tại buổi giao ban, hầu hết các đại biểu đã đồng tình với hiệu quả của công tác Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn trong thời gian qua của Ngành Y tế, đồng thời nêu ra những khó khăn, vướng mắc và bàn các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác Điều dưỡng, Kiểm soát nhiễm khuẩn, nhất là việc tuân thủ quy trình/quy định chuyên môn kỹ thuật, việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải y tế, xây dựng cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp-an toàn…

Thời gian tới công tác điều dưỡng tập trung vào các nhiệm vụ: cải tiến chất lượng bệnh viện (Tiêu chí C4, C6); chương trình 5S, xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp – an toàn; đổi mới phong cách thái độ phục vụ; chấn chỉnh việc tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn kỹ thuật; tăng cường công tác tham mưu, giám sát; xây dựng chỉ số đánh giá chất lượng chăm sóc; thực hiện đúng các hướng dẫn KSNK, tiêm an toàn, phòng ngừa chuẩn tại Quyết định số 3671/QĐ-BYT, 3916/QĐ-BYT của Bộ Y tế; giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ sở y tế; tăng cường tính chuyên nghiệp, chủ động của đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trong việc theo dõi chăm sóc người bệnh và thực hiện Chuẩn đạo đức Điều dưỡng viên Việt Nam.

Thanh Loan

. . . . .
Tin cùng chuyên mục