09-02-2021 - 09:21

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Ngày 09/2/2021 Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2021 để đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020, thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tới dự hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đơn vị.

 

 

 

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe các Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021; Báo cáo công tác tài chính năm 2020; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020; Tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động thi đua năm 2021 của Công đoàn.

Là bệnh viện đa khoa hạng II, năm 2020, đối mặt với thách thức của dịch bệnh Covid -19 trên toàn cầu, Bệnh viện đa khoa Huyện Cẩm Xuyên đã có những giải pháp hoạt động khám chữa bệnh hiệu quả, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế , hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đã đặt ra.

Đoàn Chủ tịch và các đại biểu CBVC cũng đã cùng nhau thảo luận ý kiến và biểu quyết thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung vào quy chế chi tiêu, hoạt động nội bộ của Bệnh viện về chế độ phụ cấp, chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật... Trong không khí cởi mở, dân chủ, các đại biểu đã đồng tình, thống nhất cao với các nội dung nêu ra, đồng thời tiến hành thông qua Nghị quyết hội nghị.

Bước sang năm 2021, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBVC, người lao động Bệnh viện đa khoa Huyện Cẩm Xuyên cần tiếp tục đoàn kết – đồng lòng phát huy lợi thế, khắc phục những hạn chế tồn tại để phát triển bền vững. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến nguy hiểm, Bệnh viện cần duy trì hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn khám chữa bệnh; cải thiện chất lượng của các hoạt động khám chữa bệnh cơ bản, tạo tiền đề phát triển cho các kỹ thuật cao, chuyên sâu; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; rà soát và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật đã được phê duyệt phù hợp với điều kiện của đơn vị…

 

. . . . .