13-01-2023 - 11:26

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Hôm nay vào lúc 13h30 tại Bệnh viện Đa Khoa Cẩm Xuyên tổ chức Hội nghị  Công chức, viên chức và người lao động năm 2023

Chủ trì Hội nghị Thạc sỹ Phan Thanh Minh - giám Đốc

Bác Sỹ Võ Tá Trung - Phó giám đốc bệnh viện

báo cáo tình hình hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Một số hình ảnh của Hội Nghị

 

Đại diện các khoa phòng kí cam kết phát động phong trào thi đua năm 2023

 

. . . . .