23-01-2022 - 11:09

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN BỆNH VIỆN NĂM 2022, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2023

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN BỆNH VIỆN NĂM 2022, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Chiều nay vào lúc 13h30phút ngày 23 tháng 12 năm 2022 Bệnh Viện Đa Khoa Cẩm Xuyên tổ chức Hội Nghị tổng kết công tác Khám chữa bệnh năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023

    

Chủ trì hội nghị Giám đốc Thạc Sỹ Phan Thanh Minh Và P.GĐ Võ Tá Trung

Toàn thể cán bộ nhân viên bệnh viện tham dự hội nghị tổng kết

Đại diện các Khoa Phòng phát biểu, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh

Sau đây là một số hình ảnh Hội Nghị

. . . . .