27-12-2022 - 03:10

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022, TRIỆN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022, TRIỆN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023

Chiều nay vào lúc 13h30 phút ngày 27 tháng 12 năm 2022 Đảng Bộ Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cẩm Xuyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chủ trì Hội nghị Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Phan Thanh Minh

Đ/c Trung Phó Bí Thư Đảng  ủy đọc báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tập thể Cán bộ Đảng viên bệnh viện 

BCH Đảng ủy trao giấy khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

 

. . . . .