05-01-2024 - 01:41

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2023 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CẨM XUYÊN

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2023

Chiều nay ngày 05 tháng 01 năm 2024  tại Bệnh viện  đa khoa huyện Cẩm Xuyên hội nghị tổng kết năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024Gag              

 

 

 

 

Thạc sỹ/ Bác sỹ / giám đốc: Phan Thanh Minh chủ trì Hội nghị

Trưởng phòng TCHC Bác sỹ Nguyễn Thị Hương phát biểu ý kiến

Một số hình ảnh Hội  nghị

. . . . .